Almennt

Holtsvegur 8-12 er byggt eftir samþykktum teikningum ARKÍS arkitekta ehf., verkfræðistofu Þráins og Benedikts og Verkhönnun.
Holtsvegur 8-12 er fjöleignarhús sem myndar eina samstæða heild. Húsið skiptist í þrennt með stigakjörnum sem eru þriggja, fjögurra og fimm hæða með samanlagt 24 íbúðir. Holtsvegur 8 og 10 hafa aðalinngang garðmegin, en 12 frá Holtsvegi að ofan. Efsta hæð Holtsvegar 10 er inndregin og allir stigagangar eru gegnumgengir með póstkassa garðmegin. Hæðarmismunur á milli húsa er tekinn út í landi með skábrautum og stígum.

Allar íbúðir eru hannaðar á grundvelli algildrar hönnunar, þar sem lámarksbreytinga er þörf til að uppfylla öll skilyrði um algilda hönnun.

 

Frágangur utanhúss

Veggir:
Húsin eru staðsteypt og einangruð að innan. Náttúrusalli er á útveggjum 1. hæðar. Efri hæðir eru filteraðar og málaðar í ljósum lit, Veggir við svalir eru klæddir með greniklæðningu. Stigahús eru einangruð að utan og klædd litaðri álklæðningu. (RAL 7023 Steypu_grár)

Gluggar og hurðir:
Gluggar eru álklæddir timburgluggar, hvítmálaðir að innan en álklæðning að utan í RAL 7016 lit. Gler er hefðbundið K-gler og öryggisgler þar sem krafa er um slíkt í byggingareglugerð.

Þak:
Þök eru viðsnúin með ásoðnum pappa, XPS einangrun með vatnshalla,vatnsvarnardúkur, filtdúkur og ávölum steinvölum samkvæmt teikningum hönnuða.

Handrið:
Á svölum íbúða er möguleiki (ekki innifalið) að setja upp svalalokun með póstlausu glerjunarkerfi (t.d Lumon eða sambærilegu með 90% opnanlegt). Handrið eru samkvæmt sama kerfi þar sem ekki er svalalokun. Handrið er við skábrautir utanhúss, samkvæmt teikningum arkitekta.

Lýsing:
Rafmagnstengill og lampi eru á svölum og almenn lýsing við innganga samkvæmt reglugerð. Svæðislýsing er við göngustíga garðmegin, við sorpgerði og bílastæði.

Lóð:
Bílastæði eru hellulögð og akstursleiðir malbikaðar, afmörkun bílastæða máluð með línum. Þrjú bílastæði á lóð verða merkt hreyfihömluðum og eru þau upphituð. Gangstéttar og sérafnotasvæði verða hellulögð og steypt samkvæmt teikningum hönnuða. Hitalögn verður í helstu gönguleiðum. Grasflatir verða þökulagðar. Leiksvæði barna og dvalarsvæði almennings er komið fyrir í skjól- og 2 Skilalýsing Holtsvegur 8, 10 og 12 sólarbesta stað lóðarinnar, fyrir miðjum armi hússins og aðstaða er þar fyrir leiktæki. Á svæðinu er einnig rými fyrir borð og bekki, grillaðstöðu og flaggstöng.

Búnaður:
Húsnúmer verða sett upp við innganga á áberandi stað í viðeigandi lit sem fylgir stigakjörnum.

Frágangur innanhúss

Veggir:
Útveggir eru steyptir og einangraðir að innan pússaður og málaðir. Veggir milli íbúða og stigahúss eru að lágmarki 250 mm. Milliveggir innan íbúða eru að hluta til steyptir en aðrir eru hlaðnir með vikursteini og múrhúðaðir. Veggir í íbúðum verða sléttsparslaðir og málaðir hvítum lit. Á veggi verður notaður hvítur litur með 7% gljáa en á baðherbergjum og þvottahúsum verður notaður hvítur litur með 20% gljáa, rakaþolin og með gerlavörn. Veggir á baðherbergjum verða flísalagðir upp í fulla hæð. Flísarnar verða í ljósum lit.

Loft:
Loft verða sléttsandspörsluð og máluð með hvítum lit með 4% gljáa.

Gólfefni:
Á baðherbergjum og þvottahúsum verða gólf flísalögð. Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna í öðrum rýmum en baðherbergjum og þvottahúsum. Skylda er að nota hljóðdúk undir gólfefni samkvæmt teikningum arkitekta.

Stigakjarnar:
Húsið skiptist í þrennt með stigakjörnum sem eru þriggja, fjögra og fimm hæða. Stigakjarnarnir skiptast upp að með litum, þar sem húsnúmer kveður á um málaðan lit að innan, veggir og loft. Litur á stighúsi_8 RAL 6018 Litur á stighúsi_10 RAL 3028 Litur á stighúsi_14 RAL 5015 Gólfefni eru teppi, sem fylgja litum stigahúsa. Handrið eru sprautulökkuð og fylgja einnig lit stigahúsa.

Innihurðir:
Innihurðir eru spónlagðar og sprautulakkaður svartar.

Eldhúsinnréttingar og skápar:
Allar innréttingar eru hannaðar af innanhússhönnuðunum Berglindi Berndsen og Helgu Sigurbjarnadóttur og eru þær spónlagðar og sprautulakkaðar svartar. Innréttingar eru í eldhúsi og á baðherbergi auk skápa í anddyri og svefnherbergjum, með ljúflokunarbúnaði á skúffum í eldhúsi. Með eldhúsinnréttingu fylgir innbyggður ísskápur, bakaraofn, helluborð með keramikhellum og háfur með kolasíu af viðurkenndri gerð. Gert er ráð fyrir plássi og tengingum fyrir uppþvottavél. Blöndunartæki í eldhúsi eru svokölluð „einnar handar“ tæki af vandaðri gerð. Borðplata er harðplastborðplata.

Sólbekkir:
Sólbekkir verða plastlagðir í ljósum lit.

Heimilistæki:
Heimilistæki, þ.e ísskápur, helluborð, bakaraofn verða frá viðkenndum framleiðanda.

Rafmagn:
Rofar og tenglar eru hvítir. Sjónvarpsloftnets- og símatenglar eru í öllum herbergjum, frágengnir samkvæmt teikningu. Tengill er fyrir uppþvottavél. Loftlampar eru í eldhúsi, baðherbergi, þvottahúsi og geymslu.

Hitalögn:
Húsið er hitað með miðstöðvarofnum á hefðbundinn hátt með hitastýrðum ofnlokum.

Hljóðvist:
Hljóðvist milli íbúða og á milli íbúða og ytri rýma er samkvæmt reglugerð.

Hreinlætistæki baðherbergi/þvottahús.
Salerni er vegghengt,af viðurkenndri gerð. Handlaug í borði, með einnar handar blöndunartæki. Sturta með hitastýrðu blöndunartæki og úðara, sturtubotn flísalagður með niðurfalli. Skilrúm úr gleri. Tenglar eru fyrir þvottavél og þurrkara.

Hreinlætistæki eldhús:
Stálvaskur með einnar handar blöndunartæki. Tengimöguleiki fyrir uppþvottavél.

Loftræsing:
Almennt eru vistarverur og önnur rými náttúrulega loftræst um opnanlega glugga. Vélrænt útsog er úr salernum. Útloftun (útsog) er frá gluggalausum rýmum og úr geymslum. Lyftugöng í húsi nr. 12 eru sér loftræst.

Geymslur í kjallara:
Útveggir að innan og steyptir innveggir eru slípaðir og málaðir hvítir. Léttir veggir eru hlaðnir með vikurstein og múrhúðaðir, þar sem brunakrafa er EI 90.  Aðrir geymsluveggir er byggðir með trégrind, klæddir með spónaplötum og málaðir hvítir.
Engar hillur eru í geymslum.

Lyftur:
Lyftur að viðurkenndri gerð verða í hverju stigahúsi. Burðargeta hverrar lyftu verður a.m.k. 1.000 kg.

Annað

Vegna framkvæmda kaupenda skal það tekið fram að ekki er leyfilegt að skerða burðarþol, hljóðvist og annað er tilheyrir sameign hússins. Vísað er til kvaðar um frágang gólfa og gólfefna í fylgiskjali með kaupsamningi.

Kaupandi gæti þurft að hreinsa sigti á blöndunartækjum nokkrum sinnum eftir að flutt er inn í íbúðina. Einnig þarf kaupandi að fylgjast vel með að niðurföll í þvottahúsi, baði og úti á svölum stíflist ekki.

Kaupandi er hvattur til að tryggja góða útloftun en í steyptum nýbyggingum er mikill raki sem mun hverfa á einu til tveimur árum. Nauðsynlegt er að útloftun sé góð og mikilvægt er að fylgjast vel með daggarmyndun innan á gleri. Ef það er ekki gert er hætta á að rakinn myndi skemmdir á gluggum, gólfefnum og málningu. Einnig gæti verið ástæða til að fínstilla vélrænt loftræsikerfi og hita- og vatnsstýrikerfi hússins eftir afhendingu.

Seljandi ber ekki ábyrgð á eðlilegri og venjulegri sprungumyndun í múr, steypu og timbri. Kaupandi má gera ráð fyrir því að þurfa að endurmála íbúð sína skömmu eftir að byggingin og byggingarefnin sem í henni eru hafa náð stöðugu ástandi.

Kjósi kaupandi að gera breytingar á íbúðinni verða þær gerðar á eigin ábyrgð í kjölfar afhendingar.